Nye bekendtgørelser på postområdet
29.06.2011

Trafikstyrelsen udsteder nye bekendtgørelser på postområdet. Postvirksomheder skal nu have tilladelse til at omdele breve, pakker og aviser.

Ved årsskiftet vedtog Folketinget en ny postlov. Trafikstyrelsen har i den forbindelse udstedt tre bekendtgørelser: om postbefordring og postvirksomhed, om gebyrbetaling og om udligningsordning. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli.

Den generelle bekendtgørelse er både rettet mod borgerne og postvirksomhederne. Her skal fremhæves, at borgere, der bor i ældre parcelhuse, senest ved årsskiftet skal have opstillet brevkasse ved indgangen til parcellen. Bekendtgørelsen indeholder nærmere retningslinjer om brevkassens placering.

Postvirksomheder skal nu søge om tilladelse i Trafikstyrelsen til at omdele adresseret post: breve, pakker, aviser og blade i abonnement og kataloger, og de skal årligt betale et gebyr til Trafikstyrelsen. De skal derudover bidrage til en eventuel udligningsordning, hvis den befordringspligtige virksomhed, Post Danmark, giver underskud på et delmarked. Bidraget til udligningsordningen beregnes på baggrund af den enkelte virksomheds markedsandel på delområdet.
Sidst opdateret: 14.02.2012